Вас вітає Великоолександрівська загальноосвітня школа №2

Статут


Статут
шкільного клубу підприємництва
«Фортуна»
Великоолександрівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

Основні положення:

1.     Клуб підприємництва Великоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 , що має назву  «Фортуна», який в наступних пунктах даного статуту буде називатися  Клубом, є об’єднанням учнів школи.
2.     Клуб створюється на невизначений термін.
3.     Адреса Клубу: 74100,  Херсонська обл., смт Велика Олександрівка, вул. Братська, 10
4.     Члени Клубу беруть участь в діяльності Клубу на громадських засадах.
5.     Шкільний клуб підприємництва «Фортуна» створений з метою об’єднання учнів, які мають спільні економічні погляди  та прагнуть розвивати  підприємницькі здібності, отримувати знання, навички та уміння з підприємницької діяльності та популяризувати  економічні знання серед однолітків.
6.     Цілі діяльності Клубу полягають у
         - формуванні установки на підприємливість;
         - збагаченні та поглибленні знань і вмінь учнів з економіки ;
         - розвитку успішної «Я-концепції» учнів»;
         - формуванні навичок конкурентоспроможності та лідерства;
         - розвитку критичного мислення;
         - поглибленні міжпредметних зв’язків;
         - інтеграції діяльності клубу з урахуванням  профілю ліцею.

7.     Клуб буде реалізовувати перелічені цілі методом:
1) накопичення та поширення інформації;
     2) організації зустрічей, доповідей, перегляду фільмів, організації конкурсів на теми пов’язані з підприємницькою діяльністю а також активною участю в подібних заходах;
     3) опрацювання і публікації власних матеріалів та інформації;
     4) співпраці з іншими організаціями, які мають цілі спільні з цілями Клубу.

7. Вибори та засідання.

7.1. Вибори (посадові) відбуваються шляхом відкритого голосування під час засідань. Голосувати мають право всі присутні, незалежно від будь-яких ознак та вподобань.
7.2. Вибори (зовнішні) являють собою загальношкільне обговорення певного питання, пов’язаного зі шкільним життям. Відбуваються шляхом таємного голосування (бажаючі висловлюють свої думки на папері та кидають їх у спеціально виготовлені урни). Результати вивішуються на інформаційному стенді Клубу. Голосують всі бажаючі учні, вчителі і працівники школи.

7.3. Засідання шкільного Клубу відбуваються раз на тиждень у визначений час у визначеному місці на території школи (штабі Клубу) або, за необхідністю, за її межами.

8. Президент шкільного Клубу.

8.1. Президент шкільного Клубу обирається раз на рік постійними членами Клубу під час чергових засідань.

8.2. Президент шкільного Клубу є його представником на всіх позакласних заходах, відповідальний за дії членів Клубу під час візитів до інших Клубів. Президент має бути обізнаним у питаннях, пов’язаних з діяльністю клубу. Статуту шкільного Клубу підприємництва.  Президент має бути організованим, відповідальним, ініціативним, дисциплінованим, інтелігентним у спілкуванні з членами Клубу та іншими особами.

8.3. Президент Клубу може бути усунений з посади за власним бажанням (окрім напружених періодів) або примусово (за уникнення своїх обов’язків, створення негативної репутації шкільному Клубу і т.д.).

9. Керуючий склад.

9.1. Керуючи склад шкільного Клубу складається з координатора, президента шкільного Клубу, віце-президента, секретарів, піар-менеджерів, редакторів, скарбника і.т.д.

9.2. Склад і посади можуть змінюватися при необхідності їх скасування або реформування з внесенням відповідних змін до Статуту шкільного Клубу.

10. Символіка.

10.1. Символіка шкільного Клубу включає герб, девіз і гімн, схвалені членами шкільного Клубу.

10.2. Всі елементи символіки шкільного Клубу створюються за участі редколегії шкільного Клубу. Нові ідеї та пропозиції щодо змін або редагування символіки надсилаються до президента шкільного Клубу.

10.3. Символіка шкільного Клубу є його постійним та неодмінним атрибутом.

10.4. Будь-які зміни допускаються лише при обставинах, коли символіка шкільного Клубу втратила свій зміст або дуже застаріла.

11. Зміни в Статуті шкільного Клубу.

11.1. Зміни до Статуту шкільного Клубу можуть бути внесені в будь-який момент за згодою членів Клубу.

12. Загальні збори Клубу
Брати участь в загальних зборах Клубу мають право всі члени Клубу. Загальні збори є легітивні при присутності якнайменше половини членів Клубу.
13. Повноваження загальних зборів:
1) ухвалення змін в даному статуті;
2) визначення головних напрямків діяльності Клубу, прийняття плану роботи
3) обрання Голови Клубу;
4) прийняття нових членів;
5) прийняття рішення про розпуск Клубу, кількістю  голосів від загальної кількості членів Клубу.
Загальні збори членів Клубу відбуваються принаймні один раз на місяць (відповідно до плану роботи), або частіше – за ініціативою голови Клубу чи за пропозицією частини клубу.
Рішення загальних зборів приймаються звичайною більшістю голосів.
Немає коментарів :

Дописати коментар